Avatar

Kamil :)

Z zawodu Technik Urządzeń Sanitarnych,
z zamiłowania informatyk.Linki:
HYDRAULIK - C.O. WOD-KAN
Wizualizacje łazienek

Want to send me a letter?
Email: kamil.strojwas@gmail.com.